Οι υπηρεσίες μας για εσάς – Συναρμολόγησης- Αποσυναρμολόγηση

Η ASCOmetaforiki εταιρία μας αναλαμβάνει για εσάς την αποσυναρμολόγηση και την συναρμολόγηση της μεταφοράς σας στην καινούργια σας κατοικία και η μετακόμιση γίνεται ευχάριστη διαδικασία, χωρίς δευτέρες σκέψεις για προβληματισμούς και άγχος για την εγκατάσταση των οικοσκευών σας.

Ολα τα έπιπλα συσκευάζονται με ασφάλεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές μεταφοράς.

Στα μεγάλου μήκους κουτιά, ένα σύμβολο υποδεικνύει με ποιο τρόπο μπορεί το κουτί να τοποθετηθεί σε όρθια θέση. Ολες οι συσκευασίες μας μπορούν να αντέξουν μια μικρή βροχή.